Visa kompissidor Lägg till favorit Hitta hit

Info och värdegrund

Järvsö Winter Pride - för allas lika värde. I vad vi hoppas, ett vintrigt Järvsö, anordnar Föreningen Järvsö Pride en vinterfestival 20-22 mars i hjärtat av Hälsingland. Alla evenemang är i Järvsö, om inte annat anges, och alla evenemang är utan entrékostnad, om inte annat anges. Se mer om evenemangen under "Festivalprogram och affisch" närmare inpå Winter Pride. Frivilliga bidrag till Järvsö Winter Pride 2020 tas dock tacksamt emot på swishnummer: 1230462952.

Arrangör av festivalen är Föreningen Järvsö Pride som är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att förbättra hbtq-personers livssituation och rättigheter och med utgångspunkt i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, öka medvetenheten och skapa positiv förändring kring hbtq specifikt och allas lika värde och rättigheter generellt.

Värdegrund för Järvsö Pride
Järvsö Pride är ett arrangemang som sprider kunskap och kännedom om principen om alla människors lika värde och rättigheter med utgångspunkt från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna generellt och därutöver hbtq-personer specifikt. Järvsö pride tar avstånd från allt våld och hot om våld och vill skapa en trygg arena för möten, samtal och diskussioner.

Homofoba, rasistiska, xenofobiska, sexistiska eller i övrigt diskriminerande eller illegala budskap har inte en plats vid Järvsö Pride.

Vi välkomnar politiska företrädare och organisationer som medlemmar i, partners till samt arrangörer av aktiviteter inom Järvsö Pride, men förbehåller oss rätten att utkräva ansvar och att tema och diskussionen vid arrangemang inom Järvsö Pride har ett tydligt rättighetsperspektiv utifrån mänskliga rättigheter, ej ett ensidigt partipolitiskt ställningstagande.

Programarrangörer, utställare eller medverkande i programpunkter i Järvsö Pride förväntas ställa sig bakom dessa grundläggande principer. Styrelsen för föreningen Järvsö Pride har rätt att tacka nej till arrangörer där det finns stark misstanke om att dessa principer inte följs eller kommer att följas.